Desinfectie van harde oppervlakken - kant en klaar
DESINFECT 80S
**GEZOCHT  VERKOOPPUNTEN**
Algemene Verkoopvoorwaarden
Clena Nederland  ---  Hoofdstraat 91  ---  7625PC Zenderen  ---  T. 074-2596521  ---  www.clena.nl  ---   info@clena.nl  --  K.v.K. nr 59638389
Alle prijzen vermeldt op onze website zijn excl. BTW!

BEZOEK UITSLUITEND OP AFSPRAAK!!
GEBRUIKSVOORSCHRIFT:
Toegestaan is uitsluitend het gebruik als middel ter bestrijding van bacteriŽn (exclusief mycobacteriŽn en bacteriesporen), gisten en schimmels.

Geschikt voor op kleine harde oppervlakken in huishoudens, voedings- middelenindustrie (horeca) en gezondheidszorg.

Het middel is bestemd voor professioneel en niet-professioneel gebruik.


GEBRUIKSAANWIJZING
:
Het middel is een gebruiksklare vloeistof die onverdund moet worden gebruikt.

Het middel alleen toepassen op kleine oppervlakken
(maximaal 0,5 m2).
Te behandelen oppervlakken en materialen eerst grondig reinigen.
Een daarbij eventueel gebruikt schoonmaakmiddel afspoelen met schoon water en overtollig water verwijderen. Oppervlak nadrogen.

Desinfect 80S moet onverdund met de triggerpomp op het oppervlak of materiaal worden aangebracht. Bij het desinfecteren moet zoveel Desinfect 80S gebruikt worden dat het oppervlak tenminste 5 minuten nat blijft. Vervolgens het product laten drogen aan de lucht.

Verbruik: 40-50ml per m2 oppervlak
Minimale inwerktijd: 5 minuten


Download hier de bijbehorende VEILIGHEIDSBLADEN
terug
4.1  Reinigingsmiddelen
A s s o r t i m e n t   v a n   C L E N A   N E D E R L A N D
VEILGHEIDSINFORMATIE:
Bestanddelen: Ethanol
Licht ontvlambare vloeistof en damp.
Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden.
Buiten het bereik van kinderen houden. Alvorens te gebruiken het etiket lezen. Verwijderd houden van warme, hete oppervlakken, vonken, open vuur en andere ontstekingsbronnen.
Niet roken. In goed gesloten verpakking bewaren.
Inademing van stof, rook, gas, nevel, damp, spuitnevel vermijden.De leverancier van dit product is niet aansprakelijk voor persoonlijk of materieel letsel.
Voor info over prijzen neem contact met ons op.